Grip op budget


Ligt u wel eens wakker van uw financiële situatie? Is de stapel rekeningen hoger dan die van de reclame folders?

Om te weten waar uw geld blijft, is een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven nodig. Een financieel expert van 24/7 Verzekeringen helpt u om grip te krijgen op de huidige en toekomstige situatie. Samen kunnen we een overzicht en een planning maken voor de komende periode en kijken waar verbetering mogelijk is.

Verder kunnen wij samen met u kijken naar:

  • Uw recht op toeslagen en belastingvoordelen
  • Besparen op verzekeringen
  • Besparen op woonlasten
  • Besparen op vaste uitgaven
  • Bewustwording van uw eigen pingedrag
  • Begeleiding bij het maken van keuzes om zodoende de situatie te verbeteren

Misschien lijkt de situatie soms uitzichtloos, meestal zijn de problemen echter prima op te lossen. Dit vergt wel tijd, discipline en doorzettingsvermogen. En soms een klein duwtje in de juiste richting van ons.

Mochten de problemen te groot zijn om zelf of samen met ons op te lossen, dan helpen wij u met de doorverwijzing naar de juiste instantie.

Dus als u uw eigen situatie wilt verbeteren maar u weet niet precies hoe, vraag een vrijblijvend gesprek aan en laat u informeren over de mogelijkheden.